Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013
Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Không nên khuyến khích loại “bằng giỏi nhưng cực dốt” tàn phá đất nước này nữa, bác Thanh Bá ạ!

tháng 9 25, 2013
Không nên khuyến khích loại “bằng giỏi nhưng cực dốt” tàn phá đất nước này nữa, bác Thanh Bá ạ!

Sau vụ bác Thăng giao thông tuyển thẳng một cậu sinh viên “ loại giỏi thất nghiệp ” vào làm việc tại Viện KHCNGTVT, một số Thượng thư khác... Đọc thêm »

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013
Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013
Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013
Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013
Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Café sáng thứ 7 (#15): Thượng bất chính, hạ tắc loạn!

tháng 9 14, 2013
Café sáng thứ 7 (#15): Thượng bất chính, hạ tắc loạn!

1. Cuối cùng, án kỷ luật cho các sếp nhận lương khủng của các doanh nghiệp công ích Tp.HCM cũng được tuyên, kẻ mất chức quyền, người bị th... Đọc thêm »

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013
Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013
Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013
Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013
Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013
Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013
 
Toggle Footer
Top